همكاري كارشناسان ديني رسانه اي اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه با شبكه سحر

 • به گزارش روابط عمومي اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه، نشست مشترك مديران و پژوهشگران اين اداره كل با مديران شبكه جهاني سحر  در تالار انديشه اداره كل برگزار شد.
  در ابتداي اين نشست كه به منظور هم فكري، هم افزايي و تبادلات تجربي اين دو مركز انجام شد، سليماني زاده مدير شبكه سحر ضمن ابراز خرسندي از برگزاري اين جلسه بيان داشت: اكثر توليدات ما به حوزه سبك زندگي اسلامي و گفتمان انقلاب اسلامي تعلق دارد.
  وي با اشاره به اينكه دو مركز مي توانند در راستاي همكاري بيشتر، گام هاي بلندي بردارند، گفت: دو نكته در اين ارتباط حائز اهميت است: اول اينكه اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه به كارشناسان ديني رسانه اي دسترسي دارد و ما هم به مخاطبان كه اميدوارم اين جلسه موجب ايجاد حلقه واسطه در اين موضوع شود.
  سليماني زاده تصريح كرد: مي توان از كارشناسان توانمند، در زمينه دوبله، ترجمه و به ويژه كارشناسي ديني و اجرا بهره گرفت كه براي ما در زبان هاي اردو، كردي، آذري و بالكان بسيار مفيد است.
  وي در ادامه افزود: نكته دوماين است كه با توجه به اقبال و رويكرد نسل حاضر به فضاي مجازي، شايسته است محتواها و منابع به صورت آنلاين و طبقه بندي و به روزرساني شده در دسترس ما قرار گيرد.
  در ابتداي اين نشست، دكتر ظريفيان، مديركل پژوهش هاي اسلامي رسانه ضمن خوش آمدگويي و معرفي ماموريت ها و مديريت¬هاي اداره كل گفت: نياز حوزه پيام به يك محتواي فاخر، نيازي غيرقابل انكار است و با توجه به مناسبت محوربودن برنامه هاي شبكه ها و اقتضاي آن، پروژه سامانه محتوا دنبال مي شود كه قابليت دسترسي برنامه سازان و پژوهشگران به محتواي فاخر و معتبر را دارد.  
  وي تصريح كرد: تاكيد رييس محترم سازمانبه اين اداره كل بر تامين محتواي ديني پروژهسامانه است و محتوا نيز از جايي بايد تامين شود كه در همه حوزه ها به ويژه حوزه محتواي ديني،كار فاخر پژوهشي قابل اتكا در آن انجام شده باشد كه اين توليدات ناظر به نياز شبكه ها و مراكز است.
  مديركل پژوهش هاي اسلامي رسانه افزود: ما آمادگي لازم براي همكاري در موضوع معرفي و در اختيارگذاشتن كارشناسان و متخصصين حوزه دين و رسانهبراي ماموريت هاي اين شبكه را داريم.

  اخبار