پخش برنامه الصحيح من التاريخ در مواجهه با سريالهاي تاريخي تحريف شده از شبكه هاي ماهواره اي عرب زبان
 • به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش هاي اسلامي صداو سيما، به دنبال پخش برخي از سريال هاي تحريف شده راجع به شخصيت هاي اسلامي از چندين شبكه ماهواره اي در چند ماه اخير، اين مركز اقدام به تشكيل دو كارگروه تحليل و بررسي و توليد برنامه تلويزيوني كرده است.

  تهيه هفت جزوه تحليلي درباره سريالهاي پخش شده براي مديران فرهنگي و رسانه اي و صاحبنظران حوزي از جمله فعاليت هاي اين دو كارگروه بوده است.

  تهيه 15 قسمت برنامه تركيبي 60 دقيقه اي به زبان عربي با عنوان "الصحيح من التاريخ" از ديگر فعاليت هاي اين كارگروه است.

  برنامه "الصحيح من التاريخ" در مديريت توليد و پشتيباني مركز پژوهش هاي اسلامي و با همكاري مركز اسلام اصيل و شبكه الكوثر تهيه شده است.

  رويكرد اين برنامه مواجهه غيرمستقيم با سريال هاي تحريفي پخش شده و پاسخگويي به شبهات و تحريف هاي تاريخي مطرح شده در اين سريال ها بر اساس منابع صحيح اهل سنت است.

  اين برنامه روزهاي چهارشنبه ساعت 22:30 از شبكه الكوثر پخش مي شود و تكرار آن نيز روزهاي پنج شنبه ساعت6 صبح و 14:30 بعد از ظهر از همان شبكه پخش مي شود.

  اخبار