• حج
  • حج، اقیانوس بی‌کرانی از معارف دینی است که از دید اخلاقی، تاریخی، کلامی، سیاسی و اجتماعی، گوهرهای زیبا و ظریفی دارد. حضور در سرزمین وحی از سویی یادآور شخصیت‌ها و رویدادهای فراوان و گوناگون تاریخ اسلام است که هریک در هویت‌بخشی دینی زائران، بسی اثر می‌گذارد و از سویی، هنگامه برگزاری کنگره عظیم حج در هر سال، فرصت گران‌سنگی برای جهان اسلام است تا از این خیل عظیم انسانی و انگیزه دینی حج‌گزاران برای تحقق اهداف عالی جهان اسلام بهره ببرد. مناسبت‌های ماه ذیحجّه، ظرفیتی بزرگ است که در این میان، تولید ویژه‌برنامه‌های رادیویی، یکی از ابزارهای مهم انتقال ...