• ایده های مهدویت
  • بدون شک تبیین و توجه به مناسبت‏های دینی با درونمایه برگرفته از معارف الهی و فرهنگ اسلامی در ذات خود علاوه بر تعظیم شعائر مذهبی و ارزش‏هایی همچون عزت ملی، وحدت ملی و روح مشارکت‎جویی، می‏تواند عاملی برای ایجاد دلبستگی بیشتر مردم به آموزه‏های دینی و آرمان‏های ناب اسلامی باشد. از سویی بنا بر تعالیم دینی و اسلامی، بزرگداشت مناسبت‏ها و ایام‏الله و تعظیم شعائرالله، مصادیق تحول انسان و تحقق شایسته این مهم معرفی شده است و نقش عمده‎ای در اشاعه فرهنگ غنی اسلامی دارد. از دیگر سو به‎دلیل دو ویژگی مهم «دینی و ملی‎بودن» سازمان صدا‌وسیما، مناسبت‏های دینی ...