نخستين نشست كميسيون زيارت و رسانه كميته ملي زيارت در اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه برگزار شد
  • نخستين نشست كميسيون زيارت و رسانه كميته ملي زيارت در اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه برگزار شد .

    در اين نشست با حضور آيت الله دكتر مبلغي رئيس مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي، دكتر عالي پور رئيس كميته ملي زيارت و معاون امور زيارت استانداري قم، دكتر ظريفيان مدير كل پژوهش هاي اسلامي رسانه و رئيس كميسيون زيارت و رسانه وديگر اعضا برگزار شد .

    آيت الله مبلغي، عضو محترم مجلس خبرگان رهبري با بيان ابعاد منظومه زيارت نقش رسانه را تعيين كننده دانست و گفت: لازم است فرهنگ زيارت را به فضاي واقعي و ملموس مردم ببريم و نقش رسانه در اين راهبرد بي بديل است .

    در ابتداي اين نشست دكتر ظريفيان مدير كل پژوهش هاي اسلامي و رئيس كميسيون زيارت و رسانه ضمن معرفي اداره كل، ظرفيت هاي پزوهشي، آموزشي و برنامه سازي مجموعه را آماده براي بهره گيري در امر زيارت انسان ساز دانست و افزود: تصميم طراحي «نظام رسانه اي شهر زيارتي» را در دستور كار قرار دهيم و از ظرفيت هاي رسانه ملي براي تبيين بهتر و كار آمد تر فرهنگ زيارت بهره گيريم .

    اخبار