روايت فرزانگي در نمايشگاه قران كريم درمحل مصلي بزرگ تهران
  •  غرفه روايت فرزانگي در نمايشگاه قرآن كه از سوي اداره كل پژوهش هاي اسلامي و با همكاري حوزه علميه قم برگزار شد،مورد استقبال باز ديد كنندگان و مراجعه كنندگان مخصوصا جوانان قرار گرفته است  
    در اين غرفه  هفتاد قطعه از تصاوير علماي معاصر همراه با بخشي از زندگي نامه وفعاليت بزرگان حوزه علميه به نمايش گذاشته شده.
     بانك عكس و اسناد علما و انديشمندان اداره كل  پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، با هدف پشتيباني از برنامه سازان صدا و سيما شكل گرفته است. اين واحد در مدت بيش از 20 سال تلاش مستمر، موفق به جمع آوري بيش از ۱۰۰ هزار قطعه عكس، سند و دست نوشته از فرزانگان و علماي جهان اسلام و نيز اماكن مذهبي شده است.

    اخبار