برگزاري نشست بررسي زيرساخت هاي فكري نفي استقلال فرهنگي با تأكيد بر رويكردها و ظرفيت هاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه
  • به گزارش روابط عمومي اداره كل پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، نشست بررسي زيرساخت هاي فكري نفي استقلال فرهنگي با تأكيد بر رويكردها و ظرفيت هاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، روز چهارشنبه 11 مرداد 1396 ساعت 10 تا 12 در اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه برگزار مي شود.مريم رضايي؛ مدير گروه خانواده و سبك زندگي اعلام كرد آقاي دكتر محمدصادق كوشكي؛ فارغ‌التحصيل دكتراي انديشه سياسي از پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و دكتر علي لطيفي؛ استاد حوزه و دانشگاه سخنرانان اين نشست هستند كه با مديران و كارشناسان و پژوهشگران فرهنگي و تعليم و تربيت و جمعي از اساتيد و محققان حوزه علميه و دانشگاه به بحث و گفتگو خواهند پرداخت. ايشان در ادامه گفت: پروژه نفوذ در حال حاضر يكي از مهم‌ترين تهديدات نظام جمهوري اسلامي است كه در ابعاد مختلف مطرح است كه بعدهاي فرهنگي،‌ سياسي و فكري از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است. اين پروژه در عرصه فرهنگي موضوع بسيار پيچيده، چندوجهي و همراه با تأثيرگذاري آرام و در عين حال مداوم و زيرساختي است. نفوذ فرهنگي و فكري، اصلي‌ترين عرصه نفوذ در كشور به خصوص در ميان نخبگان و عرصه عمومي جامعه به شمار مي‌آيد.يكي از مهمترين راهكارهاي مقابله با نفوذ، شناخت تكنيك‌ها و روش‌ها و فهم درست اين عرصه و شناسايي حوزه‌هاي نفوذ مي¬باشد. به همين منظور اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه درصدد است با برگزاري اين نشست به واكاوي ابعاد و زواياي پروژه نفوذ پرداخته و با تبيين ظرفيت هاي« سند تحول بنيادين» آموزش و پرورش به عنوان سند رسمي نظام تعليم و تربيت كشور راهبرد كلان ضرورت استقلال فرهنگي را در جهت ترويج گفتمان انقلابي گري بازخواني كند و تلاش مي شود كه از نتايج به دست آمده به عنوان نقشه راه براي رسانه ملي استفاده شود.اساتيد، پژوهشگران و كارشناسان علاقمند براي شركت در اين نشست، مي توانند با تلفن 32920055 - 025 تماس بگيرند.

     

    اخبار