وضعيت رسانه هاي اسلامي با نگاه به مسائل جهان اسلام بررسي شد
  • وضعيت رسانه‏هاي اسلام با نگاه به مسائل جهان اسلام در نشستي با حضور جناب آقاي محمدمهدي شريعتمدار كارشناس رسانه ديني و رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بيروت برگزار شد.در ابتداي اين نشست كه با حضور مديران و پژوهشگران اداره كل در تالار انديشه برگزار شد، دكتر ظريفيان مديركل پژوهش‏هاي اسلامي با معرفي اداره كل و دستاوردهاي آن، نگاه به حوزه بين‏الملل را از رويكردهاي اساسي اداره كل در دوره جديد فعاليت‏ها دانست و افزود: بهره‏گيري از مطالعات بين دين و پژوهش‏هاي كاربردي در حوزه دين و رسانه كه در دنياي غرب و دنياي اسلام انجام شده در دستور كار است و معرفي دستاوردهاي علمي اين مركز و نظام در حوزه دين و رسانه را در برنامه‏ها داريم.در ادامه جناب آقاي محمدمهدي شريعتمدار با بيان ضرورت‏هاي وجود رسانه ديني، چارچوب گفتمان و ماموريت‏هاي رسانه‏اي اسلامي را لازمه بازنگري دائمي دانست و گفت: رسانه‏هاي اسلامي بايد ايجاد تمدن اسلامي را هدف راهبردي خود تعريف كنند و گفتمان خود را مبتني بر آن طراحي كنند.رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بيروت افزود: امروز رسانه‏هاي اسلامي توانسته‏اند به ابزار فشار عليه سلطه گري استكبار و صهيونيزم تبديل شوند. قطعنامه‏هاي شوراي امنيت عليه ملت‏هاي مسلمان تحت تأثير فشار و بسيج افكار عمومي مورد بازنگري قرار مي‏گيرد و اين البته نقش مهم رسانه‏هاي اسلامي از موضع دفاع است و بايد با نگاه اقدام و فعال حركت بهتري بكنيم.جناب آقاي محمدمهدي شريعتمدار جايگاه اداره كل پژوهش‏هاي اسلامي در طراحي و تدوين راهبردها، گفتمان‏ها و محتواهاي مورد نياز را راهبردي دانست و نگاه آينده‏پژوهانه را با توجه به تحولات پرشتاب رسانه ضروري ارزيابي كرد.

     

    اخبار