نشست علمي ملاحظات اخلاقي در سياست گزاري رسانه اي
 • اولين نشست از سلسله نشست هاي اخلاق رسانه با عنوان " ملاحظات اخلاقي در سياست گذاري رسانه اي " با سخنراني دكتر كشاورزيان عضو هئيت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در تالار انديشه اداره كل  پژوهش هاي اسلامي رسانه با حضور جمعي از پژوهشگران و دانشجويان حوزه دين و رسانه بر گزار شد .
  در ابتداي اين نشست حجه الاسلام  و المسلمين رضواني مدير گروه اخلاق و رسانه اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه ضمن تشكر از حضور جناب دكتر كشاورزيان " به معرفي اجمالي ايشان پرداختند و اظهار داشتند اداره كل پژوهش هاي اسلامي در نظر دارد به منظور توسعه دانش ميان رشته اي در حوزه اخلاق و رسانه همايش ملي ، اخلاق رسانه را در ساله جاري  برگزار نمايد كه  برگزاري چنين نشست هايي با هدف تبين و ايجاد همگرايي فكري بين اساتيد و پژوهشگران و انديشمندان اين حوزه  مي باشد ..
  در ادامه دكتر امير كشاورزيان سخنان خود را با معرفي انگاره هايي از اخلاق آغاز كرد و به اين نكته اشاره كردند كه  حوزه اخلاق و رسانه ابتدا بايد انگاره هايي كه در ذهن ها بوجود مي آيد  را شناسائي كنيم و سپس دست به انگاره نگاري بزنيم .
  ايشان سپس با بيان ضرورت تشخيص در حوزه اخلاق اظهار داشتند كه بايد مرز ها يي مختلف اخلاقي را شناسايي كنيم و سپس با تبديل معضلات به مسئله درصد د رفع آسيب ها و مشكلات اخلاقي بر آئيم .
  در برابر حقوق افراد ارتباط در يك محيط 360در جه در نظر گرفته مي شود و بايد ضمن مسئوليت پذيري رفتار ارتباطي مشخص شود .
  ايشان با بيان اين كه در اخلاق حرفه اي گستره سازمان در حرفه ديده مي شود افزودند كه در يك چرخه فضايي است  كه ممكن است افراد با اخلاق باشند، اما سيستم به گونه اي عمل مي كند كه مخاطب در فشار است اذيتر مي شود  و  اين سيستم اخلاقي نيست .
  ايشان همچنين  سنجش اخلاقي در حوزه هاي مختلف منابع انساني ،فرايند ها ،آيين نامه ها  ،مقررات ، نظام هاي حرفه اي برنامه ها و سياست ها را از جمله انتظارات مورد نظر از اخلاق حرفه اي دانستند و در اين حوزه استراتژيي  رسانه را مورد بررسي قرار داد .
  و در خاتمه مقهور نشدن در مقابل فناوري ، سياستگذاري بر اساس شواهد علمي ، شفافيت در سياستگذاري و انتقال آن به مخاطب ، تبين نگاه ميان رشته اي براي اصحاب رسانه و ارزش اجتماعي به اندازه كاري كه انجام مي شود و در نهايت تدوين اخلاق را از جمله ملاحظات اخلاقي در سياستگذاري رسانه اي برشمردند .

  اخبار