تربيت كارشناس ديني رسانه شناس در اين اداره كل آغاز شده است
 • دكتر محمدحسين ظريفيان، مديركل پژوهش هاي اسلامي رسانه در ديدار با آيت الله مصباح يزدي، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم و رئيس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) با اشاره به تغيير ذائقه مخاطبان رسانه ملي در سال هاي اخير و دشواري توليدات رسانه اي متناسب با نگرش هاي متعدد مردم بيان داشت: اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه، مركز راهبردي مطالعات دين و رسانه و حلقه رابط ميان رسانه ملي و حوزه هاي علميه است كه به‌ منظور شتاب بخشيدن و جهت دادن به حركت روبه رشد انطباق رسانه ملي با رسانه اي تراز اسلام و انقلاب اسلامي و توليد دانش رسانه‌اي مبتني بر انديشه ديني فعاليت مي كند.
  وي كادرسازي رسانه اي از طلاب سطوح عالي را از اولويت هاي برنامه هاي اداره كل دانست و ابراز داشت: تربيت كارشناس ديني رسانه شناس در اين اداره كل آغاز شده است.
  دكتر ظريفيان اظهار داشت: حجم ادبيات دين و رسانه با نگرش غيراسلامي در دنياي امروز قابل اعتناست و متاسفانه متولي مشخصي هم در جهان اسلام ندارد. از اين¬رو، اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه ملي تلاش مي كند در راستاي اين مهم گام بردارد و البته تاكنون آثار فاخري در اين زمينه نيز توليد شده است.
  مدير كل پژوهش هاي اسلامي رسانه ملي رصد شبهات ديني رسانه هاي معاند را يكي ديگر از ماموريت هاي مهم اداره كل برشمرد و ابراز داشت: در اين حوزه به دنبال راهبردنگاري و روندپژوهي شبهات هستيم كه گام هاي مهمي هم برداشته شده است و نتايج آن به دست مسئولان و متوليان امور رسانه ملي و ديگر صاحبنظران علمي و رسانه اي مي رسد كه منشاء آثار ارزشمندي شده است.
  دكتر ظريفيان با اشاره به رويكردهاي جديد اين اداره كل براي فعاليت هاي پژوهشي اظهار داشت: رويكرد جديد مركز در حوزه هاي انقلاب اسلامي، فضاي مجازي، مديريت اسلامي و رسانه و سياست اسلامي و رسانه ظهور يافته است.
  وي در پايان با اشاره به نقش آفريني موثر اداره كل در شوراي معارف رسانه ملي ابراز داشت: مشورت دلسوزانه علما و اساتيد حوزه، راهنماي جدي برنامه سازان رسانه ملي و اداره كل پژوهش هاي اسلامي براي فعاليت هاي راهبردي در حوزه دين و رسانه است.  اخبار