مديركل امور بانوان و خانواده استانداري قم در نشست تجليل از بانوان اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه:حجاب با زبان روز و با پشتوانه پژوهش، تبيين شود.
 • معصومه ظهيري، مديركل امور بانوان و خانواده استانداري قم، در نشست تجليل از بانوان اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه كه به مناسبت ميلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و گراميداشت روز زن در تالار انديشه اين اداره كل برگزار شد گفت: حضرت زهرا(س) در حوزه فردي يك انسان صالح و عبد واقعي خداوند بود كه تكليف مدار زندگي كرد و مقيد و آگاه به زمان خود بود.
  وي افزود: فاطمه زهرا(س) دختري فداكار، مادري نمونه و همسري دلسوز بود كه ولايت مداري و فعاليت به موقع و آگاه را در اجتماع، مديون ايشان هستيم.
  وي فعاليت در حوزه زنان و خانواده را از جمله كارهاي فرهنگي مهم و تاثيرگذار در جامعه دانست و تصريح كرد: كار در حوزه زنان فقط مربوط به اين قشر نيست بلكه نيم ديگري از جامعه يعني مردان را نيز تحت تاثير خود قرار مي دهد.
  عضو هيئت علمي جامعه الزهرا(س) با اشاره به اينكه بانوان ما بايد در فعاليت هاي فردي و اجتماعي به حضرت زهرا(س) اقتدا كنند بيان داشت: اگر روي تقوا و ورع شخصي كار كنيم فرقي نمي كند كه در چه فضايي قرار بگيريم و در فضاي حقيقي و مجازي از خود مراقبت مي كنيم.
  ظهيري با اشاره به سخن آيت الله جوادي آملي كه براي رعايت تقوا تفاوتي ميان سيم و بيسيم نيست افزود: كسي كه اهل تقوي، اهل خود نگهداري، اهل مديريت زمان و اوقات و خانواده است برايش فضاي مجازي و حقيقي فرقي ندارد. تفاوتي كه اين دو فضا دارند اين است كه فضاي مجازي جلوه گري بيشتري با دايره مخاطبان گسترده تري دارد و به نوعي آينه اعمال افراد است.
  مديركل امور بانوان و خانواده استانداري قم با اشاره به روايت اميرمومنان كه فرمودند فرزندانتان را به روز تربيت كنيد بيان داشت: نسل جديد را بايد با ادبيات نو و زبان روز تربيت كرد تا موثر واقع گردد و حجاب يكي از مصاديق مهم تربيتي است كه بايد با زبان روز تبيين شود و پژوهش درباره آن اهميت فراواني دارد.
  وي مقوله حجاب را به عنوان يكي از مسائل مهم جامعه برشمرد و گفت: در مساله حجاب اگر كار پژوهشي متقن صورت نپذيريد شبهات زيادي در جامعه مطرح مي شود كه بعضا مستندات واضح تاريخي را زير سوال مي برد.
  ظهيري همچنين در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به ضرورت عمق بخشي به فعاليت هاي فرهنگي ابراز داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامي بارها بر ايجاد پيوست فرهنگي در فعاليت ها تاكيد داشتند و اين مهم محقق نمي شود مگر اينكه با پشتوانه پژوهشي، عمق بخشي صورت گيرد.
  ظهيري رسانه را راوي حقايق تاريخي دانست و بيان داشت: راويان در تاريخ، حاملان حقيقت بودند و وقايع و حوادث را به نسل هاي بعدي منتقل مي كردند. رسانه در عصر امروز يك راوي مهم و تاثيرگذار است كه اگر با پشتوانه پژوهشي فعاليت كند علاوه بر نقل اخبار، مستندات و ميراث تاريخي دوران را ثبت و ضبط و به آيندگان منتقل ميكند

  اخبار