كتاب "ايده ها" راهي براي جلوگيري از ساخت برنامه هاي مناسبتي تكراري
 • مريم سقلاطوني، پژوهشگر رسانه اي و مسئول گروه نويسندگان كتاب «ايده ها؛ دستينه اي براي برنامه سازان» در گفتگو با پايگاه اداره-كل پژوهش هاي اسلامي رسانه با اشاره به ضرورت تقويت برنامه هاي مناسبتي صدا و سيما گفت: مشكلي كه غالب برنامه سازان صدا و سيما با آن مواجه هستند اين است كه در زمان مناسبت هاي ملي و مذهبي دچار كمبود سوژه و موضوع و در نتيجه، توليدات رسانه اي تكراري مي شوند و چون بنده مدت ها در حوزه برنامه سازي مشغول بودم و اين مساله را از نزديك لمس كردم، جرقه نوشتن كتاب ايده ها را در من ايجاد كرد..
  اين پژوهشگر رسانه اي با اشاره به اينكه اغلب كارشناسان رسانه اي براي حضور در برنامه هاي مناسبتي به دنبال سوژه هاي جديد با زواياي بديع و جذاب هستند، ابراز داشت: ما در اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه به اين نتيجه رسيديم كه مي توانيم در اين زمينه، كمكي براي رسانه ملي باشيم و در نتيجه، تحقيقات اوليه براي نگارش كتاب را آغاز كرديم.
  وي مطالعه منابع ديني، مقالات، بررسي نوع سوژه پردازي رسانه ها در فضاي مجازي، همچنين گفتگو و مشورت با كارشناسان مرتبط با موضوعات را از جمله پشتوانه هاي كتاب ايده ها دانست و بيان داشت: كتاب ايده ها بر اساس چهار گروه برنامه ساز معارف، خانواده، اقتصاد، سياسي و خبر و همچنين مخاطبان عام، خاص، كودك و نوجوان و جوان، دسته بندي و متناسب با فضاي هر كدام از اين گروه ها، محتواي تخصصي توليد شده است. در اين كتاب، ايده ها و سوژه هاي پيشنهادي براي برنامه سازان رسانه ملي در موضوعات مختلف مناسبت هاي روز پيشنهاد شده و آيات و روايات متناسب با آن نيز بيان شده است.
  اين پژوهشگر رسانه اي با اشاره به محتواي تخصصي و دسته بندي شده كتاب ايده ها اظهار داشت: دسته بندي ها متناسب با نياز برنامه-سازان رسانه ملي صورت گرفته و البته محتواي اين كتاب مي تواند مورد استفاده تمام اهالي رسانه از جمله خبرگزاري ها، سايت هاي خبري و روزنامه ها قرار بگيرد.
  وي با اشاره به اينكه جلد اول اين كتاب چهار جلدي مربوط به سه ماه اول سال 1397 است، افزود: تاريخ دقيق و مناسبت هاي شمسي ، قمري و ميلادي با استفاده از منابع معتبر و آخرين اطلاعات جمع آوري شده از مركز تقويم ژئوفيزيك دانشگاه تهران در اين كتاب نگاشته شده و در ابتداي هر ماه، تصويري اجمالي از مناسبت هاي آن ارائه شده است.
  سقلاطوني نيازسنجي جامعه برنامه سازي رسانه ملي را دليل اصلي نگارش اين كتاب دانست و تصريح كرد: مشابه اين كتاب در فضاي رسانه اي وجود ندارد و تصميم داريم در گروه مناسبت هاي دفتر پژوهش هاي كاربردي اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه، توليد آن را به صورت سه  ماه نامه ادامه دهيم. در شماره بعد بنا داريم مطالب تخصصي كه درباره شعار سال، ويژه برنامهسازان توليد شده را منتشر و ضميمه اين كتاب كنيم.
  وي دسته بندي عنوان هاي مناسبت ها با رعايت اختصار در متن را به عنوان يكي از ويژگي هاي كابردي اين كتاب برشمرد و گفت: در كتاب ايده ها، متناسب با موضوعات مناسبت هاي روز، محصولاتي هم كه در اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه، نزديك به آن موضوع، توليد شده را معرفي كرده ايم كه مخاطب در صورت نياز بتواند براي تكميل اطلاعات و استفاده از منابع بيشتر، به آنها مراجعه كند.
  اين پژوهشگر رسانه اي با اشاره به روند تكميل محتوا در كتاب ايده  ها در شماره بعدي بيان داشت: در شماره هاي اول كتاب ايده ها بنا داريم مناسبت¬هاي مهم ملي و مذهبي كه غالبا رسانه ملي در آن موضوعات به برنامه سازي مي پردازد را پوشش دهيم؛ اما در نسخه هاي بعدي به تحولات روز جهاني و منطقه اي نيز خواهيم پرداخت و محتواي مناسبت ها را به صورت عميق تر و بيشتر توليد خواهيم كرد.
  سقلاطوني با اشاره به اينكه متن كتاب در سايت اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه قابل دسترسي است گفت: علاقمندان در داخل سازمان نيز مي توانند با مراجعه به روابط عمومي هاي واحدها، كتاب ايده ها را دريافت كنند.

  اخبار