كتاب" روز شمار انقلاب اسلامي" منتشر شد

 • در تاريخ معاصر ايران حادثه اي به اهميت وقوع انقلاب اسلامي وجود ندارد.پديده انقلاب اسلامي را نمي توان فقط جابه جايي قدرت در ميان حكمرانان دانست،حادثه اي كه فقط سلسله اي سقوط كند و جاي خود را به قدرتي ديگر دهد. در شكل گيري انقلاب اسلامي نقش شخصيت هاي انقلاب ،سخنراني ها، اعلاميه ها و بيانيه ها و حتي برخي از مناسبت هاي مذهبي تاثير بسزاي داشته است.
  اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه با درك اهميت اين موضوع در آستانه چهلمين سال پيروزي انقلاب اسلامي ايران به هدف تامين بخشي از محتواي برنامه هاي صدا وسيما به ويژه «راديو انقلاب » اقدام به چاپ اين اثر نموده است.
  در طراحي ويراست اول  اين اثر سعي شده است برخي از دغدغه هاي مهم برنامه سازان رسانه ملي به ويژه برنامه سازان راديو انقلاب  مورد توجه قرار گيرد كه در ذيل به آن اشاره مي شود.
  •    درج دقيق رويدادهاي تاثير گذار در شكل گيري نهضت امام خميني(ره) و پيروزي انقلاب اسلامي
  •    معرفي شخصيت هاي مهم و تاثيرگذار در پيروزي انقلاب اسلامي
  •    معرفي اعلاميه ها و بيانيه هاي برجسته
  اميد است اين اثر مورد توجه و بهره برداري مديران محترم،پژوهشگران و برنامه سازان رسانه ملي و ديگر نهادهاي مرتبط قرار گيرد.


  اخبار