افتتاحيه دوره تربيت كارشناس ديني ويژه خواهران طلبه
 •  

  به گزارش روابط عمومي اداره كل پژوهش هاي اسلامي سازمان صدا و سيما، افتتاحيه دومين دوره آموزشي كارشناسي ديني در رسانه با حضور جمعي از مديران، مسئولان و طلاب برگزيده حوزه هاي علميه خواهران و مسئولان اداره كل پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما در 22خرداد برگزار شد.

  در اين مراسم دكتر محمدحسين ظريفيان مديركل پژوهش هاي اسلامي سازمان صدا و سيما ضمن خيرمقدم به مهمانان و شركت كنندگان در اين دوره آموزشي، صدا و سيما را به تعبير حضرت امام (ره) دانشگاه عمومي دانست كه در طول چهار دهه عمر انقلاب اسلامي تلاش هاي زيادي در راستاي تحقق آن در عرصه عمل صورت گرفته است.

  مديركل پژوهش هاي اسلامي سازمان صدا و سيما با اشاره به جايگاه علمي حوزه هاي علميه در تقويت توليدات ديني رسانه ملي، حضور حوزه هاي علميه در اين عرصه را كم رنگ دانست و از مسئولان حوزه خواست شرايطي فراهم كنند كه حوزه هاي علميه پاسخ گوي نياز فراوان رسانه ملي در غنابخشي به محتواي توليدات ديني و آمادگي براي ارائه مشاوره به برنامه سازان صدا و سيما باشند.

  دكتر ظريفيان با اشاره به تلاش هاي صورت گرفته براي ارتباط هرچه بيشتر با حوزه هاي علميه و علماي دين، تاسيس نهادهاي درون سازماني در اين حوزه ازجمله اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه، دانشكده صدا و سيماي قم و شبكه هاي معارف و قرآن را مصاديقي از اهتمام رسانه ملي در اين مقوله دانست و بيان داشت: غربي ها حدود هفتاد سال است كه در حوزه دين و رسانه مشغول به فعاليت جدي هستند و در جمهوري اسلامي عليرغم تاكيد حضرت امام (ره) فعاليت جدي در سطح نهاد سازي به غير از اين مراكز درون سازماني صدا و سيما صورت نگرفته است.

  وي با اشاره به توليد برنامه هاي پرمخاطب ديني كارشناس محور در صدا و سيما، توجه ويژه به اين برنامه ها را مهم دانست و افزود: برنامه هاي تراز مثل برنامه سمت خدا كه با صبغه اي ديني در فضاي رسانه برجسته شده اند ما را هرچه بيشتر متوجه ضرورت تربيت كارشناس ديني در رسانه كرده است كه با توجه به ظرفيت بالاي اين اداره كل در توليدات محتوايي و الگويي، لازم ديديم دوره هاي آموزشي كارشناس ديني در رسانه را پايه ريزي كنيم.

  مديركل پژوهش هاي اسلامي سازمان صدا و سيما با تشكر از همكاري و تعامل خوب مسئولان مركز مديريت حوزه هاي علميه در راه اندازي اين دوره ها اظهار داشت: با همكاري حوزه هاي علميه تاكنون يك دوره آموزشي ويژه طلاب برادر برگزار شده است و اين دوره نيز با همكاري ارزشمند مركز مديريت حوزه علميه خواهران، در اين چارچوب طراحي و اجرا شده است.

  دكتر ظريفيان با اشاره به نياز و ضرورت تربيت كارشناسان ديني خواهر،  اين دوره را دومين دوره آموزشي تربيت كارشناس ديني عنوان كرد و ابراز اميدواري كرد با عنايت به تجربه خوب دوره اول و دقت در گزينش شركت كنندگان در اين دوره، فرايند آموزش در اين دوره به نحو مطلوب طي شود و شاهد خروجي هاي درخشاني در حوزه كارشناس ديني باشيم.

  دكتر معصومه ظهيري معاون فرهنگي و تبليغي حوزه هاي علميه خواهران دراين مراسم با تشكر از دست اندركاران برگزاري اين دوره به اهميت حضور خواهران طلبه در فعاليت هاي تبليغي در رسانه ها اشاره كرد و گفت: هرچند همه شركت كنندگان در اين دوره آموزشي جزو مبلغان برتر كشور هستند اما بايد توجه داشت كه امروزه رسانه ها با شكستن مرزهاي مكاني و زماني در خصوصي ترين فضاهاي مختص به مخاطبين نفوذ كرده اند.

  وي گفت: طلبه ها و مبلغان خواهر ضروري است با فراگيري مهارت ها و فنون كارشناسي در رسانه، آمادگي لازم براي ظهور هرچه توانمندتر در اين حوزه را داشته باشند.

  لازم به ذكر است دوره تربيت كارشناس ديني در رسانه ملي به اهتمام خانه دين و رسانه اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه و با بهره مندي از امكانات روز برنامه سازي تلويزيوني و راديويي و با حضور  اساتيد بنام كشوري و برنامه سازان و كارشناسان ديني رسانه ملي برگزار مي شود. در طي اين دوره برگزيدگان حوزه علميه خواهران كه حائز شرايط و توانمندي محتوايي و مهارتي در تبليغ دين هستند، با اصول، فنون و مهارت هاي كارشناسي ديني در رسانه آشنا خواهند شد.

  اخبار