حجت الاسلام و المسلمين دكتر رهنمايي: نشانه هاي احتضار غرب در جهان عيان شده است
 • به گزارش روابط عمومي اداره كل پژوهش هاي اسلامي سازمان صدا و سيما، بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي در نشستي با عنوان «غرب رو به احتضار»، با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين دكتر سيد احمد رهنمايي دانشيار موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) و حضور مديران و پژوهشگران حوزه دين و رسانه در تالار انديشه اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه، مورد تبيين و بررسي قرار گرفت.
  در اين نشست حجت الاسلام و المسلمين دكتر رهنمايي، با تاكيد بر لزوم بررسي دقيق و پرهيز از نگاه تشريفاتي و گذرا به بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي گفت: هر گونه كوتاهي و تقصير در اين زمينه به ضرر و زيان كشور و انقلاب اسلامي خواهد بود.
  اين استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: ضروريست در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري و تبيين اين بيانيه، دست به دست هم دهيم تا با تجميع نيروها و مجموعه هاي دلسوز و دبيرخانه هاي منصوب به نهادهاي نظام، زمينه تشكيل يك قرارگاه ملي در اين خصوص را ايجاد كنيم.
  وي بهترين راهكار براي تبيين بيانيه را استخراج كليد واژه ها دانست و بيان داشت: ما نياز به استنباط نداريم چون مقام معظم رهبري تمام كليد واژه هاي مهم را در اين بيانيه گنجانده اند و نياز به تحليل خاصي از جانب ما هم ندارد لذا فقط بايد آن ها را استخراج و برداشت كنيم.
  حجت الاسلام و المسلمين رهنمايي با اشاره به بخشي از بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي در خصوص ظهور عصري جديد در وراي چپ و راست مدرنيته و رو به احتضار بودن غرب، گفت: واژه «احتضار غرب» در اين بيانيه كليدواژه اي مهم و خطير است كه موجب بروز اظهار نظرهاي خاصي در اين زمينه شده است.
  وي هدف از انتخاب و بررسي اين كليدواژه را طرد نگاه طرفداران داخلي مذاكره با غرب و تقويت نظريه مقاومت دانست و افزود: از نگاه مقام معظم رهبري، ديپلماسي مذاكره صورتي ظاهري دارد كه باطنش سازش و انفعال است. آنچه كه مي تواند اين نگاه را مطرود كند و از طرفي نگاه مقاومت را تاييد كند‌، مجموعه اي است كه موقعيت غرب و سردمدارانش را مورد بررسي و وانگاشت و تجزيه و تحليل قرار دهد.
  دانشيار موسسه آموزشي پژوهي امام خميني(ره) استفاده از لفظ «ابرقدرت» براي كشورهاي غربي خصوصا آمريكا را غلط دانست و بيان داشت: با توجه به تصريح مقام معظم رهبري به احتضار غرب در بيانيه گام دوم، بهتر است به جاي به كار بردن تعبير «ابر قدرت» براي آمريكا، از عبارت «فشل قدرت» استفاده كنيم چرا كه شواهد و مستندات موجود، گواه بر رو به احتضار بودن اين قدرت پوشالي است.
  اين استاد حوزه و دانشگاه با برشمردن عوامل احتضار غرب، گسترش شگفت انگيز امواج انقلاب اسلامي، رويش انقلاب در سطح جهان،  تقابل دوگانه اسلام و استكبار و اقتدار جمهوري اسلامي تا عمق استراتژيك درياي مديترانه را از جمله اين عوامل دانست و مطالبي را در اين خصوص در قالب مستندات چند رسانه اي ارائه كرد.
  حجت الاسلام والمسلمين رهنمايي بخش دوم مطالب خود را به بيان مستنداتي در مورد نشانه هاي احتضار غرب اختصاص داد و فروپاشي نظام و ارزش هاي اخلاقي در غرب، جنايت عليه شهروندان ناراضي، طراحي فتنه و جنايت عليه بشريت و خودكشي كهنه سربازان غربي را از جمله اين نشانه ها دانست.
  وي در پايان گفت: عزت ملي و مرزبندي با دشمن شاخه هايي از اصل عزت و حكمت و مصلحت در روابط بين المللي هستند كه بايد بر آن ها تاكيد شود و در گفت و گوها مورد توجه قرار گيرد.

  اخبار