آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۱۱ ۱۷,۱۶۶ ۱۷,۱۶۶ ۱۷,۱۶۶ ۳,۰۴۳,۰۹۷
  صفحات ۵۱۸,۱۴۳ ۵۱۸,۱۴۳ ۵۱۸,۱۴۳ ۵۸,۸۳۹,۶۶۱

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۰ ٪ ۱,۱۶۰ -۱۰۰ ٪
  صفحات ۰ ٪ ۱۶,۱۹۰ -۱۰۰ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۰ ٪ ۷,۲۲۳ -۱۰۰ ٪
  صفحات ۰ ٪ ۶۳,۷۷۱ -۱۰۰ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۰ ٪ ۳۹,۱۰۳ -۱۰۰ ٪
  صفحات ۰ ٪ ۳۲۹,۰۴۳ -۱۰۰ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۹۳,۸۵۷ ۳۶۹,۵۳۵ ۶ ٪
  صفحات ۳,۹۲۲,۰۵۱ ۹,۴۵۲,۰۸۴ -۵۸ ٪